Tel.092-7989197  email 4manservice@gmail.com

อัตราค่าบริการ

แม่บ้าน

ค่าบริการแม่บ้านพักประจำบ้านอยู่อาศัย, แม่บ้านไป-กลับ เช้า เย็น, แม่บ้านรายวัน หรือ จ้างจ่ายตามจำนวนครั้ง 
- แม่บ้านทำงานบ้านพักประจำที่อยู่อาศัย อัตราจ้าง 10,000 ถึง 12,000 บาท ต่อเดือน 
- แม่บ้านทำงานไป-กลับ เช้า-เย็น อัตราจ้าง 12,000 ถึง 13,000 บาท ต่อเดือน
- แม่บ้านดูแลอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ อัตราจ้าง 12,000 - 14,000 บาท ต่อเดือน 
- แม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน, บริษัท, ห้างร้าน, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์ และบ้านพักอาศัย พนักงานทำความสะอาด อัตราจ้าง 13,500 - 14,500 (ไม่รวบอุปกรณ์- น้ำยา) 
*** พนักงานมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน หากท่านประสงค์ให้พนักงานทำในวันหยุดให้ตกลงค่าจ้าง จ่ายตรงเป็นโอทีกับพนักงาน 
*** ราคาจ้างทุกตำแหน่งเปลี่ยนแปลงได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและสภาพงาน 
*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลการให้บริการ และคุณสมบัติพนักงาน เพิ่มเติมก่อนได้
คุณสมบัติ และบุคลคิกภาพในการบริการ 
1. แม่บ้านผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ชำนาญงานเฉพาะด้าน 
2. แม่บ้านมีความสะอาด ทำงานเรียบร้อยเป็นสำคัญ 
3. แม่บ้านมีเอกสาร และประวัติการทำงานที่ดี อ้างอิงสอบถามได้ 
4. แม่บ้านมีอายุระหว่าง 22 - 45 ปี 
5. แม่บ้านมีสุขภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม ร่างกายสะอาด มารยาทงาม มีศิลปะการพูด สุภาพเรียบร้อย น้อมรับการติชม กระตือรือร้น ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ 
นอกจากนี้เรายังมีพนักงานในตำแหน่งอื่นไว้คอยให้บริการกับท่าน เช่น คนสวน คนขับรถ เด็กเสริฟ แม่ครัว 

สอบถาม 082-9633095,092-7989197,064-0522328

เพิ่มเพื่อน

พี่เลี้ยงเด็ก

- พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด-1ขวบ ค่าจ้าง 13,000-15,000 บาท ต่อเดือน 
- พี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้าน จ้าง 12,000 ถึง 13,000 บาท ต่อเดือน 


*** พนักงานมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน หากท่านประสงค์ให้พนักงานทำในวันหยุดให้ตกลงค่าจ้าง จ่ายตรงเป็นโอทีกับพนักงาน 
*** ราคาจ้างทุกตำแหน่งเปลี่ยนแปลงได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและสภาพงาน 
*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลการให้บริการ และคุณสมบัติพนักงาน เพิ่มเติมก่อนได้

คุณสมบัติ และบุคลคิกภาพในการบริการ 
1. แม่บ้านผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ชำนาญงานเฉพาะด้าน 
2. แม่บ้านมีความสะอาด ทำงานเรียบร้อยเป็นสำคัญ 
3. แม่บ้านมีเอกสาร และประวัติการทำงานที่ดี อ้างอิงสอบถามได้ 
4. แม่บ้านมีอายุระหว่าง 22 - 45 ปี 
5. แม่บ้านมีสุขภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม ร่างกายสะอาด มารยาทงาม มีศิลปะการพูด สุภาพเรียบร้อย น้อมรับการติชม กระตือรือร้น ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ 
นอกจากนี้เรายังมีพนักงานในตำแหน่งอื่นไว้คอยให้บริการกับท่าน เช่น คนสวน คนขับรถ เด็กเสริฟ แม่ครัว

สอบถาม 082-9633095,092-7989197,064-0522328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อน

ดูแลผู้สูงอายุ

ค่าบริการแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุ 
- แม่บ้านดูแลอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ อัตราจ้าง 12,000 - 14,000 บาท ต่อเดือน 
- แม่บ้านดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อัตราจ้าง 14,000 - 18,000 บาท ต่อเดือน 

*** พนักงานมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน หากท่านประสงค์ให้พนักงานทำในวันหยุดให้ตกลงค่าจ้าง จ่ายตรงเป็นโอทีกับพนักงาน 
*** ราคาจ้างทุกตำแหน่งเปลี่ยนแปลงได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและสภาพงาน 
*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลการให้บริการ และคุณสมบัติพนักงาน เพิ่มเติมก่อนได้

คุณสมบัติ และบุคลคิกภาพในการบริการ 
1. แม่บ้านผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ชำนาญงานเฉพาะด้าน 
2. แม่บ้านมีความสะอาด ทำงานเรียบร้อยเป็นสำคัญ 
3. แม่บ้านมีเอกสาร และประวัติการทำงานที่ดี อ้างอิงสอบถามได้ 
4. แม่บ้านมีอายุระหว่าง 22 - 45 ปี 
5. แม่บ้านมีสุขภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม ร่างกายสะอาด มารยาทงาม มีศิลปะการพูด สุภาพเรียบร้อย น้อมรับการติชม กระตือรือร้น ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ 
นอกจากนี้เรายังมีพนักงานในตำแหน่งอื่นไว้คอยให้บริการกับท่าน เช่น คนสวน คนขับรถ เด็กเสริฟ แม่ครัว

สอบถาม 082-9633095,092-7989197,064-0522328

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อน