Tel.092-7989197  email 4manservice@gmail.com

อัตราค่าบริการ(ธัญบุรี,ลำลูกกา,คลองหลวง)

การทำความสะอาดบ้านแบบมาตรฐาน

สำหรับบริการทำความสะอาดบ้านแบบมาตรฐาน(เฉพาะภายในบ้าน) 1.ห้องนอน 2.ห้องน้ำ 3. ห้องครัว 4.ห้องรับแขก 5.เฟอร์นิเจอร์ 6.ดูดพื้น 7.ถูพื้น 8.จานชามรอล้างในอ่าง 9.บริเวณพื้นทางเดินเข้าออก 10.กระจกห้องน้ำ

สอบถาม 080-9723171,064-0647578

 

การทำความสะอาดบ้านแบบพิเศษ

สำหรับบริการทำความสะอาดบ้านแบบพิเศษ(ภายในภายนอกโดบรอบ) 1.ห้องนอน 2.ห้องน้ำ 3. ห้องครัว 4.ห้องรับแขก 5.เฟอร์นิเจอร์ 6.ดูดพื้น 7.ถูพื้น 8.จานชามรอล้างในอ่าง 9.บริเวณพื้นทางเดินเข้าออก 10.กระจกห้องน้ำ 11.เก็บกวาดใบไม้ ขยะ ***ไม่รวมงานสวน ตกแต่งต้นไม้ สนามหญ้า

สอบถาม สอบถาม 082-9633095,092-7989197,064-0522328

บริเวณที่ไม่รวมในการทำความสะอาด

- บริเวณที่เสี่ยงในการปฏิบัติงาน บริเวณที่ต้องปีนป่ายหรือใช้บันไดสูง - การทำความสะอาดพนัง หรือ ขัดพื้นบ้าน ช่วยรื้อของจัดของ - จานชามหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่เก็บอยู่ในตู้ หรือในกล่อง - ของตกแต่งบ้านที่วางอยู่ในตู้โชว์ หรือสิ่งของอื่น ๆที่ง่ายต่อการแตกเสียหาย - อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

สอบถาม สอบถาม 082-9633095,092-7989197,064-0522328

บ้านพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 100 ตารางเมตร

ทำความสะอาดประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ค่าบริการ 4 ครั้ง 5,000 บาท (ชำระเงินในวันแรกที่ทำความสะอาด) การบริการแบ่งเป็น 1 + 3 คือ 1 ครั้งแรกทำความสะอาดแบบพิเศษ หลังจากนั้นเป็นการบริการทำความสะอาดแบบมาตรฐาน 3 ครั้ง

***ทำครั้งเดียวทั้งหลัง ราคา 2,500 บาท

สอบถาม สอบถาม 082-9633095,092-7989197,064-0522328

บ้านพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 170 - 249  ตารางเมตร

ทำความสะอาดประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้งค่าบริการ 4 ครั้ง 7,000 บาท (ชำระเงินในวันแรกที่ทำความสะอาด) การบริการแบ่งเป็น 1 + 3 คือ 1 ครั้งแรกทำความสะอาดแบบพิเศษ หลังจากนั้นเป็นการบริการทำความสะอาดแบบมาตรฐาน 3 ครั้ง

***ทำครั้งเดียวทั้งหลัง ราคา 3,000 บาท

สอบถาม สอบถาม 082-9633095,092-7989197,064-0522328

บ้านพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 250 - 299  ตารางเมตร

ทำความสะอาดประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้งค่าบริการ 4 ครั้ง 8,000 บาท (ชำระเงินในวันแรกที่ทำความสะอาด) การบริการแบ่งเป็น 1 + 3 คือ 1 ครั้งแรกทำความสะอาดแบบพิเศษ หลังจากนั้นเป็นการบริการทำความสะอาดแบบมาตรฐาน 3 ครั้ง

***ทำครั้งเดียวทั้งหลัง ราคา 4,000 บาท

สอบถาม สอบถาม 082-9633095,092-7989197,064-0522328

บ้านพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 300 - 399  ตารางเมตร

ทำความสะอาดประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้งค่าบริการ 4 ครั้ง 9,000 บาท (ชำระเงินในวันแรกที่ทำความสะอาด) การบริการแบ่งเป็น 1 + 3 คือ 1 ครั้งแรกทำความสะอาดแบบพิเศษ หลังจากนั้นเป็นการบริการทำความสะอาดแบบมาตรฐาน 3 ครั้ง

***ทำครั้งเดียวทั้งหลัง ราคา 5,000 บาท

สอบถาม สอบถาม 082-9633095,092-7989197,064-0522328

บ้านพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 400 - 499  ตารางเมตร

ทำความสะอาดประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้งค่าบริการ 4 ครั้ง 10,000 บาท (ชำระเงินในวันแรกที่ทำความสะอาด) การบริการแบ่งเป็น 1 + 3 คือ 1 ครั้งแรกทำความสะอาดแบบพิเศษ หลังจากนั้นเป็นการบริการทำความสะอาดแบบมาตรฐาน 3 ครั้ง

***ทำครั้งเดียวทั้งหลัง ราคา 6,000 บาท

สอบถาม สอบถาม 082-9633095,092-7989197,064-0522328

ทำความสะอาดบ้านแบบเฉพาะกิจ

บริการทำความสะอาดบ้านแบบเฉพาะกิจ เช่น การใช้บริการทำความสะอาดครั้งแรก การทำความสะอาดบ้านย้ายเข้า / ออก การล้างพนังบ้าน ถูพื้น ช่วยจัดของในบ้าน  ชั่วโมงละ 1500 บาท ต่อ 1ทีม พนักงาน 3 คน

สอบถาม สอบถาม 082-9633095,092-7989197,064-0522328